Featured image of post Os Poemas de Ferro II: Migrante de lingua galega
Featured image of post Os Poemas de Ferro II: Migrante de lingua galega

Os Poemas de Ferro II: Migrante de lingua galega

Unha das sensacións máis agradables das que dispón o ser humano son os chamados “baños de natureza” 🍃🌳🌾 En Galicia témola oportunidade de gozar deles con relativa facilidade. A miña pregunta acostuma a ser:

🧧 Por que non o facemos máis a miúdo?

🍁🍂🍄 Este é un poema de cando estaba afastada desta marabilla que temos de terra. Sei que haberá moitos que se sintan identificados e outros tantos que, sen ter marchado, coñecen igualmente o sentimento. Espero que vos agrade.

Se desexades a transcrición do poema tédela nunha antiga entrada deste mesmo blog.


Apoia a autora e recibe as últimas publicacións subscribindote en:
Instagram Medium Youtube Telegram

Bótalle un ollo ao seu último libro 📕, En Brandán
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
comments powered by Disqus
Creado con Hugo
Tema Stack deseñado por Jimmy