Featured image of post Existe a democracia nas redes sociais?
Featured image of post Existe a democracia nas redes sociais?

Existe a democracia nas redes sociais?

Este artigo é unha colaboración co xornal O Salto.

O fediverso como liberador de espazos públicos.

Os nosos espazos públicos están sendo xestionados por corporacións con obxectivos e intereses privados que a miúdo entran en conflito co ben xeral. As redes sociais animan á xente a compartir as súas opinións en público e así contribuír a un mundo democrático, mais a censura agóchase acotío a plena vista…

Para continuar coa lectura 👇️

Existe a democracia nas redes sociais?


Apoia a autora e recibe as últimas publicacións subscribindote en:
Instagram Medium Youtube Telegram

Bótalle un ollo ao seu último libro 📕, En Brandán
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
comments powered by Disqus
Creado con Hugo
Tema Stack deseñado por Jimmy